Privacy beleid

Wij zijn Q4W B.V. gevestigd aan de Handelplein 121, 2151 NM Nieuw Vennep. Wij zijn geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74847589.

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens in het kader van:

· Relatiebeheer.

Relatiebeheer

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken over onze relaties:

· Naam, adres, telefoonnummer(s) en emailadres(sen).
· Naam, adres en contactgegevens van de organisatie waarvoor betrokkene werkzaam is.
· Communicatie met de betrokkene.

Van onze relaties verzamelen wij geen bijzondere persoonsgegevens.

De gegevens zijn afkomstig van visitekaartjes, uit correspondentie en persoonlijke contacten.

De gegevens gebruiken wij voor administratieve doeleinden, om contact te leggen en diensten aan te bieden en te leveren. De gegevens worden op relatieniveau incidenteel met derden gedeeld om relevante ondersteunende diensten, innovatievoorstellen of samenwerkingsvoorstellen aan te bieden. Tevens worden de gegevens gedeeld indien hiervoor een wettelijke verplichting bestaat.

De verzamelde gegevens worden vastgelegd in ons relatiebestand en de adresboeken van de emailaccounts en telefoons van onze medewerkers.

Wij nemen de benodigde technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik.

Relaties van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd hebben recht op inzage, rectificatie van onvolledige en/of onjuiste gegevens en gegevenswissing.

Wilt u een beroep doen op uw rechten in relatie tot het verwerken van uw persoonlijke gegevens dan kunt u contact opnemen met:

Q4W B.V.

Handelplein 121

2151 NM

Nieuw Vennep

mkissi@q4w.nl